SPD Radiše - domov - Start

SPD RadišeSlovensko prosvetno društvo Radiše | Slowenischer Kulturverein Radsberg


Monografija o Radišah od Tomaža Ogrisa ~
Monografie über Radsberg von Tomaž Ogris


Več o kraju, ljudeh, naravi in okolju ter društvu:


Mehr über den Ort, die Menschen, über die Natur und Umwelt sowie über den Verein:
Tomaž Ogris
Radiše
Radsberg
Preteklost in sedanjost kraja in njegovih ljudi
Vergangenheit und Gegenwart des Ortes und seiner Menschen

Založba / Verlag: DRAVA, Klagenfurt / Celovec 2009
ISBN 978-3-85435-603-5